Bienvenue

Välkommen till Swecrafts donationssida!
Här kan du hjälpa oss att med att få servern att gå runt genom att bidra med en gåva, stor eller liten, vi tycker om dig ändå.

Kontakt:

Mail: support@swecraft.net
Ts: Ts.swecraft.net

Observera att du måste vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd för att bidra med en donation.

Donationsöverenskommelse 

Om du väljer att bidra med en donation till Swecraft så kommer den att endast användas till att betala serverkostnaden samt andra serverrelaterade kostnader. Eftersom detta är en donation kommer den ses som sådan. Alltså är detta inte en  donation för saker eller för en service utan en gåva för att hjälpa servern. Skulle du bli avstängd, tillfälligt eller permanent, för att bryta mot  serverreglerna kommer du inte få tillbaka din donation. Om du skulle försöka att göra en såkallad chargeback, det vill säga, försök till att ta tillbaka pengarna så kommer detta resultera i en permanent avstängning från servern, detta eftersom vår ekonomi påverkas starkt. Skulle du  sakna någonting av de ting som du förväntar dig att få tillgång till av oss är det ditt ansvar att kontakta Swecraft för att få dessa. Vi reserverar oss för eventuella stavfel, skrivfel, fel eller ändringar. Observera att du måste vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd för att bidra med en donation.

Donation Agreement

If you choose to contribute with a donation to Swecraft it will be used for and only on server related expenses. As this is a donation is will be seen as such. It is not a payment for goods or service but is a gift towards keeping the server running. Should you find yourself being banned, permanently or temporary, for breaking server rules, you will not receive a refund of any donation. Any player who has a chargeback filed against us will result in a permanent ban. As this costs our server precious donation funding. If anything of the things you expect to recieve from us would somehow be missing, its your responsibility to contact us to obtain these things. We reserve the rights for any miss spellings, wrongs or changes. You need to be atleast 18 years old or have your parents permission to donate.

Villkor
http://www.swecraft.net/villkor

Observera: Vi är inte associerade med Mojang AB

Kontakt:

Mail: support@swecraft.net
Ts: Ts.swecraft.net